Duidelijke geschreven taal

Als je duidelijke taal gebruikt in je e-mails, brochures, (web)teksten, … kan de lezer:

 • de informatie makkelijk vinden;
 • de informatie meteen begrijpen;
 • de informatie vlot gebruiken.

Duidelijke taal maakt je informatie toegankelijker. Schrijf je een tekst voor een heel brede doelgroep? Pas dan sowieso de tips rond duidelijke schriftelijke taal toe. Schrijf je een tekst voor een specifieke groep anderstaligen? Zorg dat je taal aansluit bij het taalniveau van deze groep.

Hoe?

 • Bepaal vooraf wat en voor wie je wil schrijven.
    
 • Controleer of je gesprekspartner kan lezen. Lees meer over geletterdheid.
    
 • Kies voor een duidelijke, logische structuur. Begin met het belangrijkste.
    
 • Beperk je tot de essentie. Gebruik hiervoor de Jenga-techniek: haal zoveel mogelijk overbodige woorden uit je tekst zonder dat de tekst in elkaar zakt.
    
 • Gebruik korte en actieve zinnen.

Niet: “U dient zich te registreren.”
Wel: “Registreer je.”

Niet: “Alle aanvragen zullen worden behandeld.”
Wel: “We behandelen elke aanvraag.”

 • Kies voor korte en eenvoudige woorden.

Niet: “De werkzaamheden zullen worden aangevat in mei.”
Wel: “De werken starten in mei.”

 • Vermijd vaktermen, of geef er uitleg bij.
    
 • Vermijd figuurlijk taalgebruik.

Niet: "We gaan aan de slag op 27 november. Je zal het nieuwe systeem snel onder de knie hebben."
Wel: "We starten op 27 november. Je zal het nieuwe systeem snel leren kennen."

 • Gebruik consequent hetzelfde woord voor één begrip. 
    
 • Verduidelijk je tekst met beeldmateriaal: foto’s, pictogrammen, tekeningen, een tabel … 
    
 • Voorzie voldoende ruimte tussen de alinea’s. 
    
 • Gebruik vet om tekst te benadrukken en vermijd cursief.

Meer weten?

Afbeelding

DELEN