Sociaal tolk

Een sociaal tolk zet een mondeling gesprek volledig, vertrouwelijk en onpartijdig om van de ene taal naar een andere. Dat kan via telefoon, via video of ter plaatse. De sociaal tolk is een gecertificeerd professional die een strikte deontologische code volgt.

De sociaal tolken hebben expertise binnen de sociale sector en kan je inzetten voor gesprekken binnen een dienst-of hulpverlening. Denk aan doktersbezoeken, oudercontacten, therapiesessies, dienst burgerzaken van de gemeente, sociaal werk, opvang en zorg. 

Hoe neemt de tolk deel aan het gesprek?

Via het Agentschap Integratie en Inburgering kan de sociaal tolk op drie manieren deelnemen aan het gesprek. De aard en de context van het gesprek bepaalt de keuze.

Telefoontolk

Een telefoontolk is geschikt voor korte, praktische gesprekken. Je gesprekspartner kan bij jou aanwezig zijn of opgebeld worden.

Videotolk

Bij een videotolkgesprek neemt de tolk online deel aan het gesprek. 

Tolk ter plaatse

De tolk ter plaatse is fysiek aanwezig bij het gesprek tussen jou en je gesprekspartner.

Wanneer?

Je zet een sociaal tolk in wanneer:

 • jij en je gesprekspartner het Nederlands of een contacttaal niet beheersen
 • op voldoende hoog niveau voor het gesprek
 • of wanneer je geen contacttaal mag gebruiken.

Voor complexe, emotionele gesprekken of gesprekken waarbij de privacy van de cliënt moet bewaakt worden, is een sociaal tolk zeker aangewezen. Maar een sociaal tolk kan je ook inzetten voor korte en praktische gesprekken. Bij dringende gesprekken kan je een telefoontolk inschakelen, tenminste als het gesprek binnen de openingsuren van de tolkendienst valt.

Je zet een sociaal tolk niet in voor: 

 • Gesprekken in een juridische context, zoals een rechtszaak of politieverhoor. Hiervoor schakel je een beëdigd tolk in. 
 • Culturele duiding of achtergrondinformatie. Daarvoor kan je terecht bij een intercultureel bemiddelaar

Hoe?

 • Welke taal spreekt je gesprekspartner?
 • Ga na of je organisatie een samenwerkingsovereenkomst heeft met de tolkendienst voor jouw regio. Je kan terecht bij deze dienst met jouw vragen over prijzen. 
 • Voor organisaties in het Vlaams Gewest (exclusief Stad Antwerpen en districten, en exclusief Groot-Gent): Agentschap Integratie en Inburgering
 • Voor organisaties in Groot Gent: Amal
 • Voor organisaties in Stad Antwerpen en districten: Atlas
 • Voor organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel Onthaal
 • Schat in welke optie een telefoontolk, een videotolk of een tolk ter plaatse best past voor je gesprek:

Zeg niet, gericht aan de tolk: “Zeg aan mijn cliënt dat ik graag uitleg wil geven over de dienstverlening. Zeg haar dat het belangrijk is dat ze weet wat ze mag verwachten van ons.” 
Zeg wel, rechtstreeks aan je cliënt terwijl je die aankijkt: “Ik wil je graag uitleg geven over onze dienstverlening. Het is belangrijk dat je weet wat je mag verwachten van ons.”

De tolk vertaalt dat als: “I would like to give you information about our services. It is important that you know what to expect from us.”

 • Spreek altijd in duidelijke taal. De tolk zal je boodschap niet vereenvoudigen of verder toelichten aan je gesprekspartner. 
    
 • Ondersteun je gesprek met foto’s en ander beeldmateriaal, non-verbale communicatie, …

Meer weten?

Volg onze e-learning 'Hoe werk je met sociaal tolken?'.

Lees onze tips voor een vlot verloop van het gesprek.

Wat doet een sociaal tolk? Bekijk het filmpje. Lees meer op de website van de dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Afbeelding

DELEN