Sociaal vertaling

Sociaal vertalers zetten een schriftelijke boodschap volledig, neutraal en vertrouwelijk om van de ene taal naar de andere. Ze vertalen enkel van en naar het Nederlands.

Welke documenten?

 • Informatieve vertalingen, zoals een brochure, een brief, een huishoudelijk reglement, een affiche.
 • Al dan niet beëdigde vertalingen van individuele, officiële documenten, zoals een diploma of geboorteakte.

De vertaling gebeurt steeds binnen een dienst- of hulpverleningstraject. De sociaal vertaler is gescreend op kwaliteit en heeft ervaring met de materie. 

Wanneer?

Geef je vaak dezelfde informatie mee aan je doelgroep? Dan kan het interessant zijn om deze informatie in een brochure of website aan te bieden. Overweeg om deze informatie te laten vertalen naar de meest voorkomende talen binnen je doelgroep. Je kan ook een document gericht aan één persoon laten vertalen, zoals een brief.

Hoe?

 • Werk je voor een lokaal bestuur, overheidsinstelling of een organisatie of vzw met een taak van algemeen nut? Ga na of je geschreven informatie in een andere taal dan het Nederlands mag aanbieden volgens de taalwetgeving
    
 • Zorg voor een volledig en duidelijk brondocument. Een informatieve vertaling stel je op in duidelijke geschreven taal.
    
 • Check of je organisatie een overeenkomst heeft met de dienst voor sociaal tolken en vertalen voor jouw regio. Doe je aanvraag bij deze dienst. Je kan bij deze dienst ook de prijzen terugvinden. 
 • Voor organisaties in het Vlaams Gewest (exclusief Stad Antwerpen en districten, en exclusief Groot Gent): Agentschap Integratie en Inburgering
 • Voor organisaties in Groot Gent: Amal
 • Voor organisaties in Stad Antwerpen en districten: Atlas
 • Voor organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel Onthaal
Afbeelding

DELEN