Over ons en deze website

Communicatiewaaier

Deze website ondersteunt hulpverleners om een laagdrempelige communicatie en toegankelijke dienstverlening te creëren. Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Ook op de job van hulp- en dienstverleners. Ze krijgen steeds meer anderstalig en cultureel divers cliënteel over de vloer en dat zorgt voor extra uitdagingen.

Eén van die uitdagingen is vlot en duidelijk communiceren. Taaldrempels staan een kwaliteitsvolle communicatie vaak in de weg. Je begrijpt elkaar niet voldoende of de nuance verdwijnt. Daarom is het voor hen niet altijd vanzelfsprekend om in deze context een toegankelijke en vlotte dienstverlening te garanderen.

Hoe zorg je voor kwaliteitsvolle communicatie? Je kan taaldrempels wegwerken door een reeks taaloverbruggende instrumenten, zoals contacttalen, sociaal tolken, pictogrammen, … in te schakelen. Deze website geeft een overzicht van deze instrumenten en helpt je kiezen welk instrument geschikt is voor jouw situatie.

Noot: Het inzetten van deze instrumenten betekent niet dat je geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, het is aanvullend.

Over ons

Communicatiewaaier.be is ontwikkeld door het Agentschap Integratie en Inburgering. Wij werken rond samenleven en taal, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zetten we ons in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Afbeelding

DELEN