Beslismodel

Heb je een gesprek met iemand die nog geen of niet veel Nederlands kent? Doorloop ons beslismodel om te weten welke hulpmiddelen voor jouw gesprek het beste zijn.

Welk type gesprek ga je voeren?

Is het taalniveau Nederlands van je gesprekspartner voldoende voor een heel eenvoudig gesprek?

Spreekt je gesprekspartner voldoende Nederlands om te antwoorden op dit type vragen: Hoe heet je? Waar woon je? Hoe oud ben je? Wat is je job?

Is een andere taal een optie?

 • Werk je voor een lokaal bestuur, overheidsinstelling of een organisatie of vzw met een taak van algemeen nut? Check dan eerst of dit mag volgens de taalwetgeving.
 • Je bent nooit verplicht om een andere taal te gebruiken.

Zet een tussenschakel in

Maak de inschatting van het taalniveau op het moment van het gesprek.

Doorloop op voorhand de taalhulpmiddelen. Lees ook hoe je je gesprek kan ondersteunen met, bijvoorbeeld, een vertaalapp of beeldmateriaal.

Is het taalniveau Nederlands van je gesprekspartner voldoende voor een basisgesprek?

Spreekt je gesprekspartner voldoende Nederlands om te antwoorden op dit type vragen:

 • Waar volg je Nederlandse les?
 • Hoeveel keer per week volg je Nederlandse les?
 • Wat doe je in je vrije tijd?
 • Waar heb je gestudeerd?
 • Waar heb je gewerkt?
 • Wat is je moedertaal en welke talen spreek je?
 • Kan je iets vertellen over je familie?

Kan je gesprekspartner minstens:

 • een kort, sociaal gesprek voeren als je langzaam en duidelijk praat en bereid bent te helpen;
 • een langzaam gesproken babbeltje begrijpen over een vertrouwd onderwerp en van direct belang (bv. persoonsgegevens, familie, winkelen, werk);
 • basisinformatie geven over zichzelf;
 • langzaam spreken?

Is een andere taal een optie?

 • Werk je voor een lokaal bestuur, overheidsinstelling of een organisatie of vzw met een taak van algemeen nut? Check dan eerst of dit mag volgens de taalwetgeving.
 • Je bent nooit verplicht om een andere taal te gebruiken.

Zet een tussenpersoon in

Maak een nieuwe afspraak met je gesprekspartner en zorg voor gepaste taalondersteuning.

Is het een dringend gesprek? De belangrijkste informatie kan je misschien meegeven via:

 • Een vertaalapp. Maar wees voorzichtig hiermee, zeker als een foute vertaling grote gevolgen kan hebben.
 • Op papier of via e-mail, WhatsApp of sms. Misschien kan je gesprekspartner thuis met hulp van een kennis of familielid deze informatie doornemen?

Let wel, dit vervangt een gesprek niet! Het kan jou en je gesprekspartner uit de nood helpen bij een dringende situatie. Plan een opvolggesprek in indien mogelijk.

Maak de inschatting van het taalniveau op het moment van het gesprek.

Doorloop op voorhand de taalhulpmiddelen. Lees ook hoe je je gesprek kan ondersteunen met, bijvoorbeeld, een vertaalapp of beeldmateriaal.

Is het taalniveau Nederlands van je gesprekspartner voldoende voor een gemiddeld gesprek?

Spreekt je gesprekspartner voldoende Nederlands om te antwoorden op dit type vragen:

 • Welke job doe je nu? Wat zijn de voor- en nadelen van je job? Hoe heb je deze job gevonden?
 • Welke opleiding heb je gevolgd? Als je opnieuw kon kiezen, zou je dan een andere studie kiezen?
 • Waarom heb je gekozen om in België te wonen?
 • Huur jij je woning? Heb je al problemen gehad in je woning? Welke?

Kan je gesprekspartner minstens:

 • een eenvoudig gesprek aan het loket voeren als je rustig en duidelijk spreekt, herhaalt wanneer nodig en je gesprekspartner de tijd geeft om vragen te stellen;
 • kort en langzaam een mening geven over een vertrouwd onderwerp;
 • de hoofdlijnen begrijpen in een duidelijk gestructureerde presentatie;
 • op een bedachtzaam tempo spreken?

Is een andere taal een optie?

 • Werk je voor een lokaal bestuur, overheidsinstelling of een organisatie of vzw met een taak van algemeen nut? Check dan eerst of dit mag volgens de taalwetgeving.
 • Je bent nooit verplicht om een andere taal te gebruiken.

Zet een tussenpersoon in

Een telefoontolk is geschikt voor korte, praktische gesprekken.
Bij een videotolkgesprek neemt de tolk online deel aan het gesprek.
Maak een nieuwe afspraak met je gesprekspartner en zorg voor gepaste taalondersteuning.

Is het een dringend gesprek? De belangrijkste informatie kan je misschien meegeven via:

 • Een vertaalapp. Maar wees voorzichtig hiermee, zeker als een foute vertaling grote gevolgen kan hebben.
 • Op papier of via e-mail, WhatsApp of sms. Misschien kan je gesprekspartner thuis met hulp van een kennis of familielid deze informatie doornemen?

Let wel, dit vervangt een gesprek niet! Het kan jou en je gesprekspartner uit de nood helpen bij een dringende situatie. Plan een opvolggesprek in indien mogelijk.

Maak de inschatting van het taalniveau op het moment van het gesprek.

Doorloop op voorhand de taalhulpmiddelen. Lees ook hoe je je gesprek kan ondersteunen met, bijvoorbeeld, een vertaalapp of beeldmateriaal.

Is het taalniveau Nederlands van je gesprekspartner voldoende voor een complex gesprek?

Spreekt je gesprekspartner voldoende Nederlands om te antwoorden op dit type vragen:

 • Wat vind jij van het schoolsysteem in Vlaanderen?
 • Als jij minister van Onderwijs was, wat zou je dan veranderen?
 • Welke energie gebruik jij in je woning om ze te verwarmen? Welke soorten energie ken je nog? Wat is nachttarief? Gebruik jij dat?

Kan je gesprekspartner minstens:

 • een probleem uitleggen aan een balie en het gesprek voeren om tot een oplossing te komen;
 • argumenten verwoorden in een discussie;
 • met moedertaalsprekers normaal uitwisselen en dialect begrijpen;
 • het nieuws op tv begrijpen;
 • op een normaal tempo spreken?

Is een andere taal een optie?

 • Werk je voor een lokaal bestuur, overheidsinstelling of een organisatie of vzw met een taak van algemeen nut? Check dan eerst of dit mag volgens de taalwetgeving.
 • Je bent nooit verplicht om een andere taal te gebruiken.

Zet een tussenpersoon in

Zet bij voorkeur een tolk in bij een complex gesprek!
Maak een nieuwe afspraak met je gesprekspartner en zorg voor gepaste taalondersteuning.

Is het een dringend gesprek? De belangrijkste informatie kan je misschien meegeven via:

 • Een telefoontolk
  OF
 • Een vertaalapp. Maar wees voorzichtig hiermee, zeker als een foute vertaling grote gevolgen kan hebben.
 • Op papier of via e-mail, WhatsApp of sms. Misschien kan je gesprekspartner thuis met hulp van een kennis of familielid deze informatie doornemen?

Let wel, dit vervangt een gesprek niet! Het kan jou en je gesprekspartner uit de nood helpen bij een dringende situatie. Plan een opvolggesprek in indien mogelijk.

Maak de inschatting van het taalniveau op het moment van het gesprek.

Doorloop op voorhand de taalhulpmiddelen. Lees ook hoe je je gesprek kan ondersteunen met, bijvoorbeeld, een vertaalapp of beeldmateriaal.

Afbeelding

DELEN